شهروند گرامی:
با سلام و ادب
لطفا شکایت های صنفی و غیر صنفی خود را با ذکر مشخصات کامل خود و واحد صنفی مورد شکایت در سامانه ثبت شکایت های مردمی تعزیرات حکومتی استان تهران ثبت فرمایید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

ثبت شکایت                پیگیری شکایت